Despre noi

DESPRE PROIECT

Proiectul ”La școală, pentru comunitatea noastră!” își propune să crească frecvența școlară și șansele de acces pe piața muncii pentru tinerii din zonele Anina și Bozovici. S-a observat că tinerii din aceste localități recunosc și sunt mândri de potențialul turistic, sportiv și cultural al localităților lor.

Astfel, proiectul își propune să pornească de la interesele elevilor și să înființeze 2 cluburi în care tinerii să deprindă abilități folositoare pe piața muncii și care au legătură cu promovarea turistică a localității lor, dar care, în același timp să-i și apropie de școală (prin condiționarea accesului la cluburi de o frecvență școlară bună).

În acest sens, elevii vor fi instruiți cu privire la modurile și posibilitățile reale de implicare a membrilor comunităților în viața localităților din care fac parte, precum și în domenii cum ar fi comunicarea, organizarea de evenimente și antreprenoriatul.

Profesorii, la rândul lor, vor fi instruiți cu privire la modul în care se poate adapta materia școlară pentru fiecare elev în parte, și vor deprinde abilități de comunicare interpersonală.

Părinții din localitate, precum și cei plecați în străinătate vor fi subiectul unei campanii de informare și conștientizare cu privire la necesitatea unei frecvențe școlare bune a copiilor lor și la metode de control a acestei.

CINE SUNTEM

Inspectoratul Școlar Judeţean Caraş-Severin

Inspectoratul Școlar Judeţean Caraş-Severin funcţionează în conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 5.530 din 5 octombrie 2011. Este o instituție deconcentrată a Ministerului Educației Naționale care acţionează pentru realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Asigură comunicarea strategică interinstituțională între toți factorii implicați în susținerea și dezvoltarea învățământului preuniversitar: MEN, autorități publice locale, servicii deconcentrate ale ministerelor în teritoriu, unități școlare și comunități locale, acționând pentru realizarea obiectivelor educaționale prevăzute de legea învățământului, în domeniul învățământului preuniversitar. Prin activitatea managerială, urmărește realizarea finalităților învățământului, accesul la toate nivelurile și formele de învățământ ale cetățenilor, fundamentarea judicioasă a rețelei de învățământ, asigurarea condițiilor optime desfășurării procesului instructiv-educativ de învățământ și educație (curriculum).

ActiveWatch

ActiveWatch este o organizație de drepturile omului care militează de 18 ani pentru comunicarea liberă în interes public. ActiveWatch susține următoarele direcții strategice de intervenție socială: politici de bună guvernare, libertatea de exprimare, antidiscriminare și educație media. În programele sale antidiscriminare, ActiveWatch dezvoltă metodologii de cercetare și de intervenție, organizează campanii de comunicare și advocacy, stagii de instruire și evenimente publice. Asociația este activă în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, prin campanii, proiecte de incluziune pe piața muncii, advocacy pentru drepturile acestora și reacții rapide pentru modificarea discursului public despre cei cu dizabilități.

CE NE-AM PROPUS

Proiectul La școală pentru comunitatea noastră! este gândit ca o măsură de revitalizare a vieții comunităților, intervențiile propuse îmbinând măsuri educaționale, sociale și culturale, și se adresează în mod direct unui număr de 244 de tineri cu vârsta între 16 și 29 de ani, din liceele Mathias Hammer din Anina și Eftimie Murgu din Bozovici.

Proiectul debutează cu instruirea a 20 de profesori, câte 10 din fiecare liceu, în metode atractive de predare. Mai concret, cei 20 de profesori beneficiază de un atelier de instruire în realizarea de curriculum adaptat nevoilor de învățare a elevilor, un atelier de instruire în utilizarea media în procesul de educație și de un atelier de dezvoltare a abilităților de comunicare interpersonală. De asemenea, pe o perioadă de 6 luni, profesorii vor beneficia de sesiuni de mentorat în utilizarea media în procesul educativ în urma cărora vor înțelege mai bine modul în care intrumentele media pot fi folosite pentru a face procesul de predare mai atractiv pentru elevi.

Punctul de plecare al activităților destinate tinerilor este o tabără de dezvoltare în cadrul căreia cei 244 de tineri vor beneficia de:

pic1

– ateliere de comunicare și organizare de evenimente prin care vor afla pașii pentru proiectarea și organizarea unor evenimente distractive și de interes pentru localnici și pentru potențialii turiști;

pic2

– ateliere de antreprenoriat prin care vor învăța cum să gândească în termenii unei afaceri și să-și dezvolte o afacere combinând propriile idei și abilități cu potențialul local;

pic3

– ateliere de organizare comunitară prin care vor deprinde noțiuni despre cum pot influența chiar ei deciziile la nivel local pentru un trai mai confortabil.

De asemenea, tabăra pune bazele activităților ce se vor desfășura în cluburile tinerilor. Procesul de învățare prin practică este aplicat în activitățile cluburilor, care vor duce la dezvoltarea ideilor pornite în tabără. Astfel, în urma evaluării tinerilor din perspectiva abilităților și a alegerilor proprii, se vor contura echipe de elevi care vor acționa în cele 4 domenii: comunicare, organizare de evenimente, antreprenoriat și organizare comunitară.

În cadrul activităților desfășurate în cluburi, echipele conturate în tabără vor primi sprijinul necesar din partea formatorilor pentru organizarea unui eveniment în Anina și unul în Bozovici, pentru conturarea unor planuri de afacere realiste și pentru formarea unor grupuri de acțiune locală, care să ducă la îmbunătățirea condițiilor de trai în cele două localități.

Finalul proiectului este marcat de desfășurarea celor două evenimente organizate de tineri, cu sprijinul formatorilor. Specificul fiecărui eveniment va fi stabilit în tabără, în funcție de preferințele tinerilor. În organizarea evenimentelor se vor implica și părinți.

Părinții vor fi subiectul unei campanii de informare și conștientizare cu privire la necesitatea unei frecvențe școlare bune a copiilor lor. Prin intermediul acestei campanii, părinții plecați în străinătate vor afla de reușitele copiilor lor (în activitățile cluburilor) și vor afla de mecanismul online de informare asupra frecvenței școlare înființat prin proiect.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

1Creșterea abilităților de viață și dezvoltarea soft skill-urilor necesare accesării pieței muncii în meserii similare celor din categoria turismului, pentru 200 de tineri, prin înființarea câte unui Club al tinerilor în fiecare dintre cele două localități în care se implementează proiectul și desfășurarea de activități care să corespundă specificului local și interesului tinerilor.

2Dezvoltarea abilităților pentru minimum 20 de profesori pentru utilizarea metodelor de predare adaptate particularităților tinerilor în situații de risc, în vederea creșterii atractivității școlare, prin derularea unui program de formare care vizează dezvoltarea de curriculum adaptat.

3Creșterea implicării părinților în viața școlară a tinerilor din cele două localități prin includerea a minimum 20 de părinți în activitățile proiectului și prin dezvoltarea unor mecanisme de informare și conștientizare pentru minimum 20 de părinți plecați în străinătate în ceea ce privește frecvența școlară și dificultățile cu care se confruntă copiii lor, elevi ai liceelor.

Proiectul ”La școală, pentru comunitatea noastră!” este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, în parteneriat cu ActiveWatch, în perioada februarie 2015 – decembrie 2016 și este finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Bugetul total al proiectului este 1.493.385,32 lei.

APLICAȚIA PLUS – Prelungirea proiectului

Prin intermediul facilității PLUS (linie de finanțare suplimentară pentru proiectele aflate în implementare în cadrul programului RO10 – CORAI), proiectul s-a extins cu 8 luni (mai 2016 – decembrie 2016) și au fost suplimentate activitățile inițiale cu unele complementare, care să susțină intervenția începută și să aducă plusvaloare rezultatelor obținute până la acel moment în proiect. Bugetul total al proiectului a ajuns astfel la suma de 1.493.385,32 lei.

Una din măsurile suplimentare a fost inițierea a 20 de tineri, alături de 4 reprezentanți ai celor două primării, în ceea ce înseamnă planificarea, scrierea și managementul unui proiect, activitate ce a venit ca o continuare firească a celor învățate și exersate în cadrul cluburilor și le permite acestora să identifice și să acceseze surse de finanțare, pe de o parte pentru continuarea organizării de evenimente care să promoveze din punct de vedere turistic zona de unde provin, inclusiv după terminarea proiectului, iar pe de alta parte, pentru a contribui și la dezvoltarea celor doua comunitati, având posibilitatea de a atrage fonduri și pentru alte nevoi identificate în comunitati. Mai mult decât atât, prin introducerea în grupul țintă al proiectului a celor 4 persoane, reprezentanți din primarii, se creează premisele necesare unei relații consistente și sustenabile între instituțiile relevante din comunități și tineri.

Ateliere de dezvoltare personală și optimizare comportamentală, activitate ce vine în completarea activităților implementate în proiect până acum, prin dezvoltarea deprinderilor și abilitatilor de viaţă independentă a tinerilor. Faptul că majoritatea tinerilor din grupul țintă au cel puțin un părinte plecat în străinătate generează probleme de nivel emoțional, care se manifestă în viața de zi cu zi prin neîncredere în sine, stimă de sine scăzută, izolare socială, reticență în colaborarea cu profesorii și lipsa implicării în desfășurarea activităților didactice, finalitatea, din perspectiva educației, putând fi abandonul școlar. Prin intermediul acestei activități s-a urmărit creşterea stimei de sine, îmbunătăţirea nivelului de autocunoaştere, dezvoltarea inteligenţei emoţionale, a capacităţii de a se exprima din punct de vedere emotional, îmbunătăţirea abilităţilor lor sociale, a puterii de adaptare la nevoile societății în care trăiesc, reducându-se astfel tensiunile, agresivitatea şi nivelul de anxietate care pot apărea la perioada adolescenței.

Elaborare și diseminare a unei reviste realizată de tinerii din cele două cluburi vine în completarea activității desfășurate în cadrul cluburilor înființate prin proiect, permițându-le tinerilor să-și exerseze și să-și perfecționeze abilitățile de comunicare, planificare și organizare. În plus, le oferă tinerilor un instrument prin care își pot promova activitatea din cluburi, cât și zonele din care provin, pe care îl pot utiliza și după încheierea proiectului (prin diseminarea online, prin intermediul site-ului proiectului). Mai mult decât atât, niciunul din cele două licee implicate în proiect nu poate susține și oferi elevilor lor această activitate extrașcolară. Din perspectiva educațională, revista clubului poate funcționa și ca o motivație pentru implicarea mai activă a tinerilor în viața școlară și, în același timp, poate întări legăturile dintre elevi și profesorii liceelor.

Realizarea unui ghid de bune practici cu privire la modul de lucru cu tinerii care a fost folosit în proiect, aceasta contribuie la transferul de cunoștințe dobândite prin implementarea proiectului și oferă posibilitatea aplicării medodei integrate abordate și în alte zone defavorizate în care rata abandonului școlar este în creștere.